SafeBox

Slip for håndtering af kontanter i din butik!

Med tilslutning af en SafeBox til dit posAppliance kasseterminalsystem, undgår du håndtering af kontanter, du undgår kassedifferencer, du sparer tid, ingen manuel kasseopgørelse – det hele håndteres af SafeBox.

Ved afslutning af en ekspedition, med kontant betaling, trykker ekspedienten på KONTANT, beløbet der skal betales overføres til SafeBox, der modtager både mønter og sedler fra kunden! Skal kunden have byttepenge, klarer SafeBox også dette. SafeBox melder klar til kassen når betaling er OK!

Ved dagsslut laver SafeBox en Kasserapport, som sendes til Kassen.

Samtidig giver denne behandling af kontanter en langt bedre hygiejne for personalet.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑